Drodzy Rodzice,

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców. Sugerowana kwota na rok szkolny 2022/2023 wynosi 100 zł jednorazowo lub 50 zł w ratach półrocznych. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci. Dzięki Państwa wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszego liceum. Dofinansowujemy między innymi nagrody, wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, wyjazdy na turnieje, studniówki, imprezy szkolne, wycieczki klasowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wspieramy inicjatywy uczniowskie.

Głównym celem Rady Rodziców jest wspieranie działalności statutowej szkoły, współpraca z Radą Pedagogiczną oraz z Samorządem Uczniowskim. Chcielibyśmy być pomocni w tworzeniu naszej szkoły jako miejsca przyjaznego, otwartego na innych i nowoczesnego, gdzie każdy uczeń będzie się czuł wyjątkowy i wartościowy, znajdzie wsparcie i zrozumienie. Jednak bez Państwa zaangażowania, żadne nasze działania podejmowane z myślą o naszych dzieciach i dla naszych dzieci nie będą możliwe. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o zrozumienie i współpracę.

Z góry bardzo dziękujemy za Państwa wsparcie.

Składkę można wpłacać na konto Rady Rodziców, nr konta:

Bank Nowy S.A.  15 8642 1012 2003 1200 0084 0001

z dopiskiem:

IMIĘ I NAZWISKO ucznia oraz klasa

Istnieje również możliwość dokonania wpłat gotówkowych bezpośrednio w sekretariacie szkoły.