1633280509198

Kolejny wyjazd z programu Ersmus+

W dniach od 4 do 12 września 2021 młodzież LO kolejny raz wyjechała w ramach programu Erasmus. Miejscem pobytu była  Zawoja niedaleko Babiej Góry. W programie uczestniczyli także rówieśnicy z Tarnopola. Głównym celem tej międzynarodowej wymiany było poznanie kultury Polaków i Ukraińców. Młodzież z obu krajów wspólnie przez osiem dni przygotowywała  musical, który później wystawiono w tamtejszym domu kultury.

W trakcie trwania wyjazdu odbywały się zabawy integracyjne, wycieczki na Babią Górę, zwiedzano Zakopane, a po wycieczkach krajoznawczych odpoczywano w termach. Uczestnicy z obu krajów przygotowywali wieczory tematyczne dotyczące zwyczajów i tradycji  narodowych w celu wzajemnego kulturowego poznania. Nawiązały się przyjaźnie z sąsiadami z Ukrainy.

 

E. Dziedzicka

J. Wojtas

 


1633280509198163328050919616332805091931633280509203