dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych,

organizowanym przez

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

„TURBOLANDESKUNDE –
WĘDRÓWKA PO KRAJACH

NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO"
W tym roku pytania dotyczyły Austrii.

I m-ce - Karolina Kociuba

II m-ce - Wiktoria Bujnowska
III m-ce - Patryk Rettinger
IV m-ce - Milena Goździewska
V m-ce - Joanna Drozdowska
VI m-ce - Gabriela Kmiecińska
VII m-ce - Julia Kędzior
VIII m-ce - Laura Nowak

Serdecznie gratuluję wysokich wyników wszystkim uczestnikom a osobom
z podium - awansu do kolejnego etapu konkursu w Przemyślu

Anna Nowak