Dnia 15 września 2020r. o godzinie 10:30 w sali N1  LO w Lesku odbyło się zebranie Zespołu Wychowawczego. W spotkaniu uczestniczyło 22 osoby: wychowawcy klas od I-III LO wraz z przedstawicielami samorządów klasowych, opiekunem Samorządu Uczniowskiego wraz z przewodniczącą szkoły oraz opiekunowie kół zainteresowań jak i szkolnego wolontariatu. Uczestnicy kolejno przedstawili swoje plany pracy na rok szkolny 2020/2021. Większość z prezentowanych zamierzeń na obecny rok szkolny obejmowała wycieczki jednodniowe połączone z ogniskami integracyjnymi. Ponadto zaplanowano kilka wycieczek wielodniowych, wyjazdów na spektakle kinowe oraz rekreacyjne pobyty na lodowisku. Przewodnicząca Szkoły Nicole Kwiatanowska-Nawrocka przedstawiła zarys pracy na rok szkolny oraz zapowiedział kilka nowinek, które wraz zespołem uczniowskim zamierza w tym roku urzeczywistnić.

Opiekunka koła turystycznego mgr Katarzyna Wermińska zapowiedziała kontynuację Mini-Rajdów po szlakach Bieszczadów. Opiekunowie szkolnego wolontariatu mgr Małgorzata Pelc i mgr Grażyna Kwaśniewicz po przybliżeniu planu pracy i podziękowaniu za aktywność uczniów w minionym roku szkolnym w zakresie akcji charytatywnych serdecznie zachęcili wszystkich do dalszego zaangażowania na polu działalności wspierającej potrzebujących w najbliższej okolicy. Wszystkie plany pracy zostały zebrane do dokumentacji pracy wychowawczej szkoły. Podsumowanie realizacji wszystkich projektów nastąpi pod koniec roku szkolnego 2020/2021.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za aktywny udział w spotkaniu i życzę dużo zapału we wdrażaniu wszystkich zamierzeń na obecny rok szkolny. Zapraszam również do współpracy we wszelkich przedsięwzięciach klasowych i międzyklasowych. W razie pytań i problemów z realizacją Waszych planów pracy oraz przy korekcie zaplanowanych działań służę pomocą i wsparciem.

 Opiekun Zespołu Wychowawczego

Anna Nowak