Czas Wielkiego Postu to szczególny czas dla każdego z nas.
Jest on okazją do zadumy i zastanowieniem się nad istotą człowieczeństwa .
Niech nasz udział w żywej Drodze Krzyżowej „ Zadziwienie Miłością” podczas tegorocznych
Rekolekcji nakłoni nas do zatrzymania się chociaż na chwilę w codziennym tempie życia,
będzie okazją do przemyśleń nad jego wartością i sensem oraz tym co jest dla nas ważne.