bul

Nasze liceum bierze udział w projekcie dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencja 2020” a organizowanym przez Stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy oraz Fundację Bieszczadzką.
Projekt ten ma na celu wzmocnienie tożsamości i uczestnictwo w kulturze wśród mieszkańców Bieszczad za pomocą działań edukacyjno - animacyjnych nastawionych na promocję kultury kresowej w Bieszczadach w czasie od lipca do października 2020r.

W ramach tego projektu nasi chętni uczniowie uczestniczyć będą w 2 dniowych warsztatach przygotowujących do debat oxfordzkich, kształtujących kompetencje kluczowe. Następnie wezmą udział w debacie pomiędzy 4 szkołami. Zakłada się, że odbędzie się trzy debaty, w tym półfinał i finał.

Działania podsumowujące realizację projektu, czyli sympozjum odbędą się w Ustrzykach Dolnych pod koniec października.

Podczas sympozjum odbędą się również  prelekcje regionalistów, finał debaty oxfordzkiej, pokaz mody kresowej oraz opowieść teatralna promująca kulturę Kresów.