WS 794x313

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas LO w Lesku do jesiennej edycji konkursu WELTSPRACHEN ABITUR. Termin 10 sesji jesiennej konkursu 21 października 2020 (ŚRODA) w sali j.niemieckiego N1 o godzinie 8:00 IIp. Konkurs Weltsprachen ABITUR polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Zakres tematyczny u koordynatora konkursu.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu do dnia 9. 10. 2020 r.

Koordynator - Anna Nowak