101b

Przypominam, że konkurs odbędzie się w poniedziałek, 28 września 2020 r. na lekcji 5 w sali fizyki. Jest to ostateczny i jedyny termin przeprowadzenia konkursu. Uczniowie przystępujący do Konkursu będą rozwiązywać test na tym poziomie, na którym zostali zgłoszeni w roku szkolnym 2019/2020. Przykładowo: uczniowie klasy 2. szkoły ponadpodstawowej w tym roku szkolnym będą rozwiązywać test na poziomie klasy 1. szkoły ponadpodstawowej. Na karcie odpowiedzi uczniowie zaznaczają poziom (klasę) odpowiadający poziomowi testu, czyli ubiegłoroczną klasę.

Proszę o zapoznanie się z instrukcją wypełniania karty odpowiedzi ( w formacie PDF).

 Instrukcja wypełniania karty odpowiedzi

D. Białogłowicz