Projekt został zrealizowany (zdalnie) dla uczczenia setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i z okazji 100 lecia Bitwy Warszawskiej (Cud nad Wisłą). Premiera odbyła się 1 września 2020 r., o godz. 12.00 – gdy „Na Anioł Pański biją dzwony…” – na mediach społecznościowych Diakonii Muzycznej Archidiecezji Przemyskiej. W programie udział biorą m.in.:

  • narrator – Dariusz Kowalski (znany aktor filmowy i teatralny), 
  • Diakonia Muzyczna i Diakonia Tańca Uwielbienia Archidiecezja Przemyskiej,
  • Zespół Wokalny Soul oraz świadkowie wiary – dumni z Ewangelii i z Polski.

Program wydaje się być dobrym materiałem do promowania uniwersalnych wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Zapraszając do zapoznania się z projektem „Dumni z Ewangelii – Dumni z Polski”, tym samym prosimy o udostępnianie go na stronach internetowych, profilach, w środowiskach szkolnych, akademickich i eklezjalnych.

Ks. Tadeusz Biały i dr Monika Brewczak