Nowa oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Lesku

na lata szkolne 2016/2017 – 2018-2019

Zapoznaj się z nową oferta edukacyjną

Liceum Ogólnokształcące w Lesku przygotowuje młodzież do podjęcia studiów wyższych w kraju i za granicą. Nauka trwa trzy lata. Po tym okresie Absolwenci zdają egzamin maturalny. Szkoła zapewnia swoim uczniom wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. 

W roku szkolnym 2016/2017  w klasie pierwszej wszyscy uczniowie uczą się przedmiotów objętych podstawą programową na poziomie podstawowym, większość przedmiotów kończy się w klasie pierwszej . Pod koniec klasy pierwszej dokonują wyborów trzech przedmiotów rozszerzonych.

Uczniowie klas drugich uczestniczą w międzyoddziałowych rozszerzonych zajęciach trzyprzedmiotowych, tzn. wybranych po jednym przedmiocie z I, II i  III bloku, jak w tabeli.

1

Blok IV: Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

Zajęcia w blokach odbywają się w grupach międzyoddziałowych. Dla każdego ucznia przypada:

-        14 godzin przedmiotów rozszerzonych w klasie II (2017/2018)

-        12 godzin przedmiotów rozszerzonych w klasie III (2018/2019)

-        3 godziny przedmiotów uzupełniających w klasie II (2017/2018) i 1 godzina w klasie III (2018/2019)

Wybór trzech przedmiotów generuje uczestnictwo w określonym profilu:

2

 

Ze względu na fakt, że zajęcia rozszerzające odbywają się międzyoddziałowo (zajęcia z przedmiotów wymienionych w danym bloku w tym samym czasie)  uczniowie mają możliwość również uczestnictwa w innych nietypowych profilach, które są generowane przez następujące przedmioty:

3