Projekt adaptacji infrastruktury Liceum Ogólnokształcącego w Lesku

Opis projektu adaptacji dla sponsorów: opis dla sponsorów-1

PROPOZYCJE MODYFIKACJI OTOCZENIA FIZYCZNEGO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI OTOCZENIA FIZYCZNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LESKU POD KĄTEM POTRZEB OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH (bez zmiany oświetlenia)

Link docx: Projekt poprawiony LO

PISMO

Pismo z prośbą o sfinansowanie adaptacji budynku naszej szkoły oraz jej otoczenia do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Link docx: pismo_sponsor

PETYCJA

Petycja w sprawie sfinansowania adaptacji
Liceum Ogólnokształcącego w Lesku
do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

Do władz samorządowych, przedsiębiorstw i instytucji
na terenie województwa podkarpackiego

My, Zespół Aktywnych Uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Lesku oraz
Fundacja „Cedunis”, zwracamy się z prośbą o sfinansowanie adaptacji budynku
naszej szkoły oraz jej otoczenia do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.
Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po udziale w projekcie: „Zespoły
Aktywnych Uczniów na Rzecz Społeczności Leska, Przeworska i Mielca”.
W trakcie warsztatów z przykrością uświadomiliśmy sobie, że nasza szkoła nie
spełnia standardów unijnych projektowania uniwersalnego i nie jest
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo, które uczą
się i będą się uczyły w tym liceum. Uważamy, że taka sytuacja uniemożliwia im
swobodne i bezpieczne funkcjonowanie w przestrzeni szkoły, przez co utrudnia
dostęp do edukacji.
Naszym zdaniem istnieje ogromna potrzeba usunięcia barier
architektonicznych i edukacyjnych, np. oklejenia kontrastowymi elementami
mebli i wyposażenia szkoły lub wprowadzenia oznaczeń w alfabecie brajla. Dzięki
wykonaniu zaplanowanej przez nas adaptacji z pewnością poprawi się jakość
życia uczniów z dysfunkcją wzroku oraz zostanie zminimalizowane ryzyko
nieszczęśliwych wypadków w szkole.
Jesteśmy przekonani, że idea przystosowania budynku zwróci uwagę
społeczeństwa na problemy, z jakimi na co dzień borykają się osoby niewidome
i słabowidzące. Nasza szkoła stanie się wzorem do naśladowania.
Wszelkie pytania dotyczące petycji prosimy kierować na adres j.witczak@cedunis.org.pl

Zespół Aktywnych Uczniów
z Liceum Ogólnokształcącego w Lesku
www.lo.lesko.pl

Fundacja „Cedunis”
www.cedunis.org.pl

Link PDF: PETYCJA

SPRAWOZDANIE

16 grudnia 2013 roku, w Liceum Ogólnokształcącym w Lesku, odbyło się spotkanie Zespołu Aktywnych Uczniów z Panią Magdaleną Biniek z Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz z Panem Bernardem Baranem, dyrektorem naszej szkoły.

Na samym początku Klaudia Kurcoń przedstawiła gości uczniom biorącym udział w projekcie. Krystian Łyda, Aneta Borzęcka oraz Natalia Dudzik opowiedzieli
o projekcie realizowanym między innymi w naszym liceum. Został wyświetlony film nagrany przez uczniów naszej szkoły. Następnie zaprowadziliśmy gości do sali multimedialnej gdzie wyświetlona została prezentacja przedstawiająca projekt adaptacji budynku szkolnego i boiska do potrzeb osób niewidomych  i słabowidzących. W prezentacji były zawarte przykłady adaptacji z różnych szkół a także adaptacje wykonane w naszym liceum. Zawierała ona również szacowany koszt adaptacji możliwych do przeprowadzenia.  Po prezentacji, oprowadziliśmy Panią Magdalenę Biniek i Pana Dyrektora po miejscach zaadaptowanych przez uczniów. Prezentację adaptacji szkoły rozpoczęła grupa Klaudii, Oli, Agaty i Konrada. Na początku rozdali gościom symulatory obniżonej ostrości wzroku i zawężonego pola widzenia,
a następnie przeszli z nimi przez korytarz. Zwracali uwagę na oznaczone przeszkody, które mogły by stanowić zagrożenie dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Kolejnym punktem zwiedzania była zaadaptowana ubikacja, która wzbudziła duży podziw. Mimo symulatorów Pan Dyrektor i Pani Magdalena Biniek bez trudu zlokalizowali oznaczony taśmą włącznik światła, dozownik z mydłem czy też pojemnik na papier.  Stwierdzili, że wykonane adaptacje bardzo ułatwiają korzystanie z ubikacji. Następnie próbowali rozszyfrować napis na drzwiach w alfabecie Brajla. Kolejnym punktem było oprowadzenie gości po schodach z założonym symulatorem
z ograniczonym polem widzenia. Goście mieli dużo problemów z samodzielnym zejściem. Następnym punktem w zwiedzaniu szkoły była wizyta w jednej z klas,
w której zaprezentowaliśmy Pani Magdalenie i Panu dyrektorowi trudności, które napotykają na swej drodze osoby z dysfunkcją wzroku w klasach lekcyjnych. Główną trudnością jest duża ilość słabo widocznych przeszkód takich jak krzesła czy ławki.
W klasach występuje wiele powierzchni błyszczących, które mogą utrudniać funkcjonowanie osobie ze światłowstrętem. . Oglądanie gablot w symulatorach było kolejnym przystankiem w wędrówce po naszej szkole. Gabloty zlewały się ze ścianą
a szyby odbijały światło co uniemożliwiało czytanie umieszczonych w nich informacji. Oprowadziliśmy gości również po szatniach. Pokazaliśmy jak ciężko jest poruszać się osobom słabowidzącym  po małych i ciemnych pomieszczeniach.

Na koniec wróciliśmy do sali astronomicznej gdzie Jakub przeprowadził krótką rozmowę podsumowującą. Pani Magdalena Biniek opowiedziała o możliwych sposobach  sfinansowania niezbędnych adaptacji. Goście byli pod dużym wrażeniem naszej pracy. Zwiedzanie szkoły w symulatorach uświadomiło im istnienie wielu problemów i trudności z jakimi borykają się osoby z dysfunkcją wzroku. Adaptacje budynku szkolnego są potrzebne, sprawiają, że otoczenie staje się bezpieczniejsze
i bardziej przyjazne osobie z niepełnosprawnością wzrokową. Osoba taka ma okazję stać się bardziej niezależną a nauka staje się dla niej łatwiejsza i przyjemniejsza.

NIE BĄDŹ OBOJĘTN

Zespół Aktywnych Uczniów
z Liceum
Ogólnokształcącego
w Lesku
zmienia swoją szkołę dla
osób niewidomych
i słabowidzących

Przyłącz się!

Link PDF: ulotka_petycja

plakat

PROPOZYCJE MODYFIKACJI OTOCZENIA FIZYCZNEGO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI OTOCZENIA FIZYCZNEGO W I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LESKU POD KĄTEM POTRZEB OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH,
przygotowane przez Zespół Aktywnych Uczniów z LO w Lesku
oraz Fundację „CEDUNIS”

Link PDF: PROJEKTais_ loLESKO

(Nie)Widzisz? FILM Zespołu Aktywnych Uczniów

Tyflo-kampania w szkole gimnazjalnej

Tyflo-kampania w szkole podstawowej